ΤΡΙΚΑΛΑ

Ο Πατρινός σύλλογος κατετάγη 13ος μεταξύ 107 από όλη την χώρα που βαθμολογήθηκαν
Υποστήριξη: SilkTech