ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Επόμενη μάχη του αναμένεται τον Δεκέμβριο να διεξαχθεί στην Τσεχία
Υποστήριξη: SilkTech