ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Επικεφαλής της αποστολής ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας
Επτά πατρινοί στους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες
Υποστήριξη: SilkTech