ΠΔΕ

Επίσης θα υπάρξει και παραγωγή Συλλεκτικής Έκδοσης, η οποία θα διανεμηθεί στο χώρο της εκδήλωσης
Με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Υποστήριξη: SilkTech