ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ

Ξεκίνησε η διάθεσή τους από της Πατρινή ΚΑΕ
Οι μαθητές έπαιξαν μπάσκετ για πολύ ώρα τόσο στο κεντρικό γήπεδο όσο και στα δυο βοηθητικά
Υποστήριξη: SilkTech