Δ. Τ¨ΟΦΑΛΟΣ

Η πατρινή ομάδα θα επιδιώξει το 3Χ3
Υποστήριξη: SilkTech