ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

Σε τρεις δρομικούς αγώνες έλαβε μέρος ο πατρινός σύλλογος
Υποστήριξη: SilkTech