50 ΧΡΟΝΙΑ

Σε συνεργασία με την Π.Γ.Ε., στο κλειστό γυμναστήριο της ομάδας την Κυριακή 28 Ιανουαρίου
Υποστήριξη: SilkTech