Η μεγάλη ομάδα του Απόλλωνα Πατρών

Β' μισό της δεκαετίας του '40 και η Πάτρα χαίρεται να βλέπει μπάλα στον Απόλλωνα.

Διακρίνονται οι Αντώνης Σπανός, Χρήστος Βασιλείου, Γιώργος Γαζής, Μίκιος Χατζιδάκης, Μπακόπουλος, Ανδρέας Μολφέτας, Ντιντής, Νιόνιος Χατζιδάκης.

Καθιστοί: Μιχάλης Τζανής, Βασίλης Πριονάς, Γιώργος Τριανταφύλλου, Μαγειράκης και Γεράσιμος Παρίσης.

Τ.S

Υποστήριξη: SilkTech