Ο ΝΟΠ δηλώνει παρών για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ σε αθλητικούς χώρους

Τετάρτη, Οκτώβριος 7, 2020 - 3:02μμ

Με ιδιαίτερη τιμή ο ΝΟΠ θα είναι ανάμεσα στους συλλόγους αναφοράς  της πρωτοβουλίας ΑCCESo “Θεσμός _Ρόλος για την Προσβασιμότητα σε αθλητικούς χώρους και γεγονότα και συμπεριληπτική εμπειρία ΑμΕΑ”.

Η πρωτοβουλία θα παρουσιαστεί στις υποψηφιότητες για βράβευση στις καλές πρακτικές αειφορίας των Ηνωμένων Εθνών 2020. (UNSDG action campaign) από το Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Άθλησης του ΕΚΠΑ.

Στην ομάδα διαχείρισης του έργου και της πρωτοβουλίας είναι οι πρώην αθλητές του ΝΟΠ Χρ. Παπαρροδόπουλος και Μιχ.Λολίδης.

Υποστήριξη: SilkTech