Η νέα σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής των Μεσογειακών Παράκτιων

Τετάρτη, Μάιος 15, 2019 - 5:44μμ

Η Ο.Ε των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 ανακοίνωσε την νέα σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής.

Ο Ν. Κανελλάκης και ο Θ. Δούρος για την Οργανωτική Επιτροπή των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων

Σαραντόπουλος  Φώτιος    - Πρόεδρος

Δούρος Θεόδωρος              - Αντιπρόεδρος

Κανελλάκης Νικόλαος          - Γραμματέας

ΜΕΛΗ

Μαλαμής          Κωνσταντίνος

Πάλμου            Ουρανία

Καραμπέτσος    Γεώργιος

Τσονάκα           Αγγελική

Μελισσαροπούλου- Αντύπα      Μαρία

Μωραϊτη          Ευσταθία

Ροζής   Άγγελος

Πετρόπουλος    Κωνσταντίνος

Πετρόπουλος    Παναγιώτης

Καρπέτας         Κωνσταντίνος

Ηρακλής           Κελλάς

Καλογερόπουλος          Κωνσταντίνος

Παπαδημητρίου           Δήμητρα

Γρηγόρης          Ηλίας

Υποστήριξη: SilkTech