ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Μεταξύ των ομάδων των Εμπόρων / Βιοτεχνών και του Δήμου Πατρέων – ΔΕΥΑΠ
Διοργάνωση από το Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Πατρέων
Υποστήριξη: SilkTech