ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η συνεργασία των δύο οργανισμών
Ολοκληρώθηκε το τυπικό σκέλος της επανεκλογής του, όντας ο μοναδικός υποψήφιος
Υποστήριξη: SilkTech