Πάτρα: Ημερίδα αγωνισμάτων κλειστού στίβου στη μνήμη της Μαύρας Παπαλάμπρου

Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022 - 2:00μμ
Από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου

Από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου προκυρήχθηκε  Ημερίδα Αγωνισμάτων Κλειστού Στίβου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:

Σάββατο 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022,

Δημοτικό αθλητικό κέντρο ¨ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ¨– ΠΑΤΡΑ

2. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ.
1. ΑΝΔΡΩΝ (2002 και άνω):60μ.- 60μ. ΕΜΠ.- ΜΗΚΟΣ- ΤΡΙΠΛΟΥΝ- ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ.
2. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2002 και άνω): 60μ.- 60μ. ΕΜΠ.- ΜΗΚΟΣ- ΤΡΙΠΛΟΥΝ- ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ.
3. Κ 20 ΑΓΟΡΙΩΝ(2003 - 2004): 60μ. ΕΜΠ.
4. Κ18 ΑΓΟΡΙΩΝ (2005 - 2006): 60μ. - 60μ. ΕΜΠ - ΜΗΚΟΣ -ΥΨΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ
5. Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (2005 - 2006): 60μ. - 60μ. ΕΜΠ.- ΜΗΚΟΣ -ΥΨΟΣ -ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ
6. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ(2007 -2008 - 2009*): 60μ. - 60μ. ΕΜΠ. - ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ. – ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ-
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
7. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (2007 - 2008 - 2009*): 60μ.-60μ.ΕΜΠ. - ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ- ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ -
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
*Στην κατηγορία των Κ16 επιτρέπεται η συμμετοχή και των αθλητών –τριών της
κατηγορίας Κ14 που έχουν γεννηθεί το 2009 με βάση τις Τεχνικές Διατάξεις του ΣΕΓΑΣ
μόνο σε ένα από τα αγωνίσματα: 60μ., Μήκος & Ύψος.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ στη μνήμη της ΜΑΥΡΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ και ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές- τριες που είναι εγγεγραμμένοι σε Σωματεία
Μέλη του ΣΕΓΑΣ και φέρουν μαζί τους Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας καθώς και θεωρημένη Κάρτα
Υγείας για την Πιστοποίηση της Υγείας τους .
β. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 25
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 και ώρα 14.00΄ στα γραφεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου
ηλεκτρονικά με αποστολή στο e-mail: [email protected] του συνημμένου εντύπου
δήλωσης.
Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται : το ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ολογράφως και όπως ΑΚΡΙΒΩΣ αναφέρεται στο δελτίο, το ΕΤΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του προπονητή.
Διευκρινίσεις:
• Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα
εγγραφής (EXCEL). Παρακαλούνται τα σωματεία να συμπεριλάβουν στη δήλωση συμμετοχής
τους αθλητές- τριες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες και όχι αυτούς – αυτές που δεν
πρόκειται να συμμετάσχουν.
• Δηλώνονται και αγωνίζονται μόνο οι αθλητές- τριες που τα δελτία τους έχουν εκδοθεί από
το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και βρίσκονται στην κατοχή του σωματείου.
• Κανένας αθλητής- τρια που έχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας σε Σύλλογο στίβου, δεν θα
μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα αν δεν έχει εγγράφως δηλωθεί από το Σύλλογο στον οποίο
ανήκει.
• Οι αθλητές και αθλήτριες που είναι από ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου και οι
οποίοι- ες, εάν δεν έχουν εκδοθεί μέχρι τότε τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα μπορούν να
δηλωθούν με τον αριθμό του πρακτικού απόφασης της μετεγγραφής τους, αλλά για να
αγωνιστούν θα πρέπει να παρουσιάσουν επίσημο αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους
επικαιροποιημένηκάρτα υγείας.
• Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το Σωματείο δηλώνει
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και
την εφαρμογή των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
• Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι εγκεκριμένες από τον Πρόεδρο και τον Γεν.
Γραμ-ματέα του Σωματείου, γεγονός που πιστοποιείται με την υπογραφή και το
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου εκπροσώπου αυτού.
• Ο εκπρόσωπος του Σωματείου κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να έχει μαζί του
αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής που έχει υποβληθεί.
ΣΗΜ.: Παρακαλούνται πολύ οι εκπρόσωποι των σωματείων να ενημερώσουν την ΕΑΣ για
τυχόν ακύρωση συμμετοχής, δηλωμένων αθλητών – τριών τους στα δρομικά αγωνίσματα,
ακόμα και την παραμονή των αγώνων Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 προκειμένου να
διευκολυνθεί η ομαλή τέλεση των αγώνων.
4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η πρόσβαση στην εγκατάσταση θα γίνεται από την κεντρική είσοδο του Δημοτικού αθλητικού
κέντρου Λαδόπουλου και θα είναι μοναδική.
Από υπάλληλο των διοργανωτών θα γένεται θερμομέτρηση και έλεγχος των πιστοποιητικών για
την πρόληψη μετάδοσης του COVID- 19 (self test , rapid test , πιστοποιητικά νόσησης &
εμβολιασμου)
Πρόσβαση στην εγκατάσταση για τη διεξαγωγή του αγώνα έχουν υποχρεωτικά μόνο όσοι
συμμετέχουν σε αυτόν (αθλητές-τριες, προπονητές και Κριτές) καθώς και όσοι συμμετέχουν στη
οργάνωσή του (προσωπικό ΣΕΓΑΣ, εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό, προσωπικό
εγκατάστασης κ.α.), σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο επισυναπτόμενο πρωτόκολλο. Όλοι οι
εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση, θα πρέπει να διαθέτουν PCR εντός 72 ωρών ή Rapid Test*
εντός 48 ωρών,self test ιδίας μέρας, με εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ.
Απαγορεύεται η ύπαρξη Θεατών κατά την διάρκεια των αγώνων.
5. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ
Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως με την χρήση μάσκας
στην Αίθουσα Κλήσης 1΄15΄΄ λεπτά πριν την τέλεση του αγωνίσματος τους, προκειμένου να
δηλώσουν την παρουσία τους προσκομίζοντας απαραίτητα το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και την
επικαιροποιημένη κάρτα υγείας αθλητή για να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους.
Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών στην Κάρτα Υγείας ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία
της ιατρικής θεώρησης.
Παράλληλα καθορίζεται υποχρεωτική η προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών ανά
ηλικιακή κατηγορία συμμετοχής σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19 για
Διεξαγωγή Αγώνων Κλειστού Στίβου το οποίο και σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας.
Συγκεκριμένα:
 Κ14, Κ16 & Κ18: με Self Test την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων παρουσία του
υπεύθυνου covid του συλλόγου ή του προπονητή, με εξαίρεση όσους προσκομίζουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης* σε ισχύ.
 Κ20: με PCR εντός 72 ωρών ή Rapid Test** εντός 48 ωρών, με εξαίρεση όσους
προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης* σε ισχύ.
 Κ23 & Α/Γ: με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης* σε ισχύ.
Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν αυστηρά όλα τα παραπάνω και δεν θα κατα-
χωρούν στα πινάκια κανένα συμμετέχοντα που δεν προσκομίζει τα παραπάνω.
Η δήλωση συμμετοχής θα ολοκληρώνεται 45 λεπτά πριν την έναρξη των αγωνισμάτων.
Η προθέρμανση των αθλητών θα γίνεται στο ανοικτό προπονητήριο και οι αθλητές με την
υπόδειξη των κριτών θα εισέρχονται στο κλειστό γυμναστήριο πριν την έναρξη του αγωνίσματος
τους και συμφώνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.
 Δρόμοι : 10 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος.
 Εμπόδια : 15 λεπτά
 Άλματα: 30 λεπτά
 Επί Κοντώ: 45 λεπτά
6. ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨH ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ:
Αγώνισμα / Κατηγορία Διαδοχικά ύψη
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - Κ18 Α - Κ16 Α: Από 1,30μ. έως 1,65μ. ανά 5εκ. και μετά
ανά 3εκ. μέχρι 1,80μ. και μετά ανά 2εκ.
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Κ18 Γ: Από 1,30μ. έως 1,60μ. ανά 5εκ. και μετά
ανά 3εκ. μέχρι 1,78μ. και μετά ανά 2εκ.
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16: Από 1,20μ. έως 1,40μ. ανά 5εκ. και μετά
ανά 3εκ. μέχρι 1,55. και μετά ανά 2εκ.
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ: Από 2,50μ. έως 4,00μ. ανά 10 εκ. και μετά
ανά 5 εκ.
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Από 2,00μ. έως 3,00μ. ανά 10 εκ. και μετά
ανά 5 εκ.
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Τα διαδοχικά ύψη στο Άλμα σε Ύψος και Άλμα επί Κοντώ, μπορούν να μεταβληθούν μετά τις
δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών, από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας
Πελ/σου .
2. Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του αγώνα και
τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
3. Σε ΚΑΝΕΝΑ αθλητή- τρια δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σε αγώνισμα που δεν ανήκει στα
επίσημα αγωνίσματα της κατηγορίας του βάση των Τεχνικών Διατάξεων ΣΕΓΑΣ.
4. Οι αθλητές- τριες μπορούν να αγωνιστούν σε ΔΥΟ (2) αγωνίσματα, εκτός από τους Κ16, οι
οποίοι δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε δύο (2) δρομικά αγωνίσματα.
5. Όλοι οι δρόμοι θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές.
6. Προσοχή: στα οριζόντια άλματα α) οι αθλητές-τριες της κατηγορίας Κ16 θα έχουν δικαίωμα
τριών (3) προσπαθειών και οι 6 καλύτεροι θα επιχειρήσουν ακόμα 2 προσπάθειες. Εννοείται αν ο
αριθμός των συμμετεχόντων είναι μέχρι 6 θα εκτελούν και τις 5 προσπάθειες. β) οι αθλητές-
τριες των κατηγοριών Κ18 Α/Γ έως ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ θα αγωνιστούν μαζί σε ενιαίο πινάκιο
και θα έχουν δικαίωμα τριών (3) προσπαθειών ενώ οι 8 καλύτεροι θα επιχειρήσουν ακόμα 3
προσπάθειες. Εννοείται αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μέχρι 8 θα εκτελούν και τις 6
προσπάθειες
7. Τα δελτία των αθλητών – τριών θα επιδεικνύονται από τους ίδιους – ες αρχικά στην ΑΙΘΟΥΣΑ
ΚΛΗΣΗΣ και στη συνέχεια στον υπεύθυνο κριτή κάθε αγωνίσματος αν χρειαστεί .
8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :
Δεν θα καλυφθούν σε κανένα σύλλογο έξοδα μετακίνησης.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ :
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της I.A.A.F. καθώς και του ΣΕΓΑΣ.
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Τεχνικός Υπεύθυνος του αγώνα ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Μπούσιας, Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.
ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
Ο ΣΕΓΑΣ προχώρησε στον καταρτισμό Υγειονομικού Πρωτοκόλλου (εφεξής Πρωτόκολλο) που αφορά τη Διεξαγωγή Αγώνων Κλειστού Στίβου, θέλοντας να συμβάλλει στην ασφαλέστερη δυνατή παρουσία τόσο των αθλητριών και των αθλητών, όσο όλων των εμπλεκομένων με τη διοργάνωση (προπονητών, κριτών, εργαζομένων, ιατρικού και εργατικού προσωπικού κ.α.).
Το παρόν Πρωτόκολλο συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο αυστηρού πλαισίου υγειονομικής διασφάλισης των διοργανώσεων, καθορίζει τις απαραίτητες
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη
διοργάνωση καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται με στόχο:
• την ασφαλή συμμετοχή των αθλητριών-των,
• τη μέγιστη δυνατή προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας από την
COVID-19 καθώς και
• την ομαλή ολοκλήρωση όλων των εγχώριων διοργανώσεων σε Κλειστό
Στίβο για το 2022.
Το παρόν Πρωτόκολλο θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις, τη διεθνή
πρακτική της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (World Athletics), τις οδηγίες
των ειδικών επιστημόνων – συνεργατών του ΣΕΓΑΣ, τα συνεχώς εξελισσόμενα
επιστημονικά δεδομένα, τις υποδείξεις της Υγειονομικής Επιστημονικής
Επιτροπής της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ καθώς και τις οδηγίες της Παγκόσμιας (World
Athletics) καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου (European
Athletics).
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
2.1. Γενικές οδηγίες
Το Πρωτόκολλο περιγράφει διαδικασίες, δίνει οδηγίες και περιγράφει μέτρα
προστασίας που αφορούν διοργάνωση Αγώνα σε Κλειστό Στίβο, την
Σελίδα 2 από 12
προετοιμασία των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν (αγωνιστικός χώρος,
προθερμαντήριο κ.α.), τις μετακινήσεις των εμπλεκομένων κ.α.
2.2. Εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου
Το Πρωτόκολλο βασίζεται στην εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου για την
COVID-19 από τα πρόσφατα διαθέσιμα εθνικά και διεθνή δεδομένα και
συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής
της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ.
2.3. Επικαιροποίηση πρωτοκόλλου
Τα δεδομένα μπορεί να μεταβληθούν στα πλαίσια μίας νέας έξαρσης της
επιδημίας και σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου θα
επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις, τα επιστημονικά ευρήματα και τις
οδηγίες των αρμόδιων Εθνικών Αρχών με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ κατόπιν
εισήγησης της Υγειονομικής του Επιτροπής και εν συνεχεία θα υποβάλλεται για
έγκριση στην Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ.
2.4. Υγειονομική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ
Η Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ αποτελεί το σύνδεσμο με την Ειδική
Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ. Συμβουλεύει το ΔΣ
του ΣΕΓΑΣ για τα υφιστάμενα μέτρα της πολιτείας και για το πιθανό επίπεδο
κινδύνου μίας διοργάνωσης χρησιμοποιώντας και τα διαθέσιμα εργαλεία Risk
Assessment της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου καθώς και της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Στίβου. Επίσης συμβουλεύει για οποιοδήποτε θέμα δεν υπάρχουν
οδηγίες στο παρόν Πρωτόκολλο.
2.5. Υπεύθυνος COVID-19
Ο ΣΕΓΑΣ θα πρέπει να αποστείλει στην Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της
ΓΓΑ τα στοιχεία του υπεύθυνου COVID-19, για άμεση επικοινωνία σε θέματα που
αφορούν τη λοίμωξη COVID-19 σε Διοικητικό και Υγειονομικό επίπεδο.
2.6. Διαχείριση κρούσματος COVID-19
Η διαχείριση ενός ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος αποτελεί μία δύσκολη
διαδικασία, Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούνται οι επικαιροποιημένες Οδηγίες
Διαχείρισης κρούσματος στον αθλητισμό οι οποίες είναι αναρτημένες στον
ιστότοπο της ΓΓΑ:
Για αθλητές με δελτίο:
Επικαιροποιημένες Οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων COVID-19 και
για τη διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό (03/01/2022)
Για όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους με τη διοργάνωση (προσωπικό
ΣΕΓΑΣ ή διοργανωτή, προπονητές, εργατικό προσωπικό κ.α.) ακολουθείται σε
περίπτωση κρούσματος και στενών επαφών το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για τον
γενικό πληθυσμό:
https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-karantinas-kroysmaton-covid-19-
kai-epafon-toys/
2.7. Αποδοχή Πρωτοκόλλου
Με τη δήλωση συμμετοχής των Συλλόγων στη διοργάνωση, όλοι οι
συμμετέχοντες συμφωνούν και δεσμεύονται να ακολουθούν αυστηρά τους
κανόνες και τις διαδικασίες του παρόντος Πρωτοκόλλου. Η παραβίαση των
Σελίδα 3 από 12
κανόνων και των διαδικασιών του Πρωτοκόλλου θα μπορεί να οδηγήσει στην
ακύρωση της συμμετοχής στη διοργάνωση ή την ακύρωση του αποτελέσματος
αθλήτριας-ή ή στην επιβολή κυρώσεων από τον ΣΕΓΑΣ.
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
3.1. Ειδικές οδηγίες ΓΓΑ
Ισχύουν και εφαρμόζονται όλα τα γενικά μέτρα που αφορούν την τήρηση
αρχείου με την λεπτομερή καταγραφή εισερχόμενων στην εγκατάσταση, της
υγιεινής των χώρων, της τήρησης ασφαλών αποστάσεων και ατομικής υγιεινής
καθώς και των διαδικασιών απολύμανσης της εγκατάστασης και του αθλητικού
εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση οι νέες ειδικές οδηγίες από τη ΓΓΑ θα
ενσωματώνονται στις επικαιροποιημένες εκδόσεις του Πρωτοκόλλου.
3.2. Πιστοποιητικά συμμετεχόντων αθλητριών-ών και προπονητών
https://gga.gov.gr/images/%CE%9A%CE%A5%CE%91_08_01_2022.pdf
(οι διευκρινιστικές οδηγίες αναρτώνται στον παραπάνω σύνδεσμο, ενώ
αποτελούν παράρτημα του αγωνιστικού πρωτοκόλλου)
Αθλητές:
Προκειμένου να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η διασπορά του ιού στη
διοργάνωση, για τις αθλήτριες και τους αθλητές που πρόκειται να
συμμετάσχουν, καθορίζεται υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω
πιστοποιητικών ανά ηλικιακή κατηγορία συμμετοχής:
Κ12, Κ14, Κ16 & Κ18: με Self Test την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων παρουσία
του υπεύθυνου covid του συλλόγου ή του προπονητή, με εξαίρεση όσους
προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης* σε ισχύ.
Κ20: με PCR εντός 72 ωρών ή Rapid Test** εντός 48 ωρών, με εξαίρεση όσους
προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης* σε ισχύ.
Κ23 & Α/Γ: με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης* σε ισχύ.
*Πιστοποιητικά νόσησης:
Για την ισχύ των πιστοποιητικών νόσησης ισχύει το άρθρο 9 της ισχύουσας
ΚΥΑ https://gga.gov.gr/images/%CE%9A%CE%A5%CE%91_08_01_2022.pdf και
ότι προβλέπεται σε αυτό.
Ενημερωτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:
Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται:
α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19,
εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο,
β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 2, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από
τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των
δύο επόμενων εδαφίων:
Σελίδα 4 από 12
- Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 8.7.2021 έως και
τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν
ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid
test) παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο
θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022.
- Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως
και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε
κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.
Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από:
α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή
β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το
ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή
στο διαβατήριο.
Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο
PCR μετά από τις ενενήντα (90) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, δεν
εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.
**στις περιπτώσεις που τα τεστ αντιγόνου ταχείας ανίχνευσης (rapid test)
διενεργούνται από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, για την λήψη Βεβαίωση αποτελέσματος, ο
ενδιαφερόμενος αθλητής θα εισέρχεται στην πλατφόρμα www.gov.gr και στο
πεδίο «Υγεία και πρόνοια». Κατόπιν στο πεδίο «Κορωνοϊος COVID-19 και
«Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19» με τους
κωδικούς taxisnet.
Προπονητές:
Οι προπονητές εισέρχονται μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό
νόσησης* σε ισχύ (βλέπε παραπάνω).
3.3. Κάρτα Υγείας Αθλητή
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αθλητριών-ων στη διοργάνωση είναι να
διαθέτουν επικαιροποιημένη Κάρτας Υγείας Αθλητή.
3.4. Επιστροφή αθλητών-τριών και προπονητών από το εξωτερικό
Εφαρμόζονται οι επικαιροποιημένες αποφάσεις της Πολιτείας αναφορικά με την
επιστροφή των αθλητών-τριών καθώς και των προπονητών τους από τη
συμμετοχή τους σε διοργανώσεις σε χώρες με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης της
COVID-19 οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού.
Δεδομένου ότι η επιδημιολογική εικόνα είναι μεταβαλλόμενη τα περιστατικά θα
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ.
3.5. Επιλογή - πρόσκληση αθλητών
Οι αγώνες θα διεξάγονται με συγκεκριμένο αριθμό επιλεγμένων –
προσκεκλημένων αθλητών ανά αγωνιστική ζώνη και ανά αγώνισμα, οι οποίοι
θα επιλέγονται από τον ΣΕΓΑΣ ή τις ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ή το διοργανωτή και σύμφωνα με
όσα ορίζονται στις διευκρινιστικές οδηγίες της ΓΓΑ για τη μέγιστη χωρητικότητα
κλειστών εγκαταστάσεων.
Σελίδα 5 από 12
3.6. Κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος
Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα καταρτίζεται με βάση:
• τον αριθμό των συμμετεχόντων αθλητριών-των (ανά αγωνιστική ζώνη),
• το όριο ταυτόχρονης παρουσίας ατόμων στην εγκατάσταση / βλέπε
παρ. 3.10,
• το όριο ταυτόχρονης παρουσίας ατόμων στον αγωνιστικό χώρο π.χ. σε
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (αθλητές, κριτές, προσωπικό διοργάνωσης
κ.α.) / βλέπε παρ. 3.11,
• τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων σε τρεις (3), τέσσερις (4) ή περισσότερες
Αγωνιστικές Ζώνες-Περιόδους ανά ημέρα, με βάση τη διαδικασία
"διεξαγωγή συγκεκριμένων αγωνισμάτων σε κάθε χρονική ζώνη-περίοδο
/ specific events to be held in each zone-time session".
3.7. Πρόσβαση στην εγκατάσταση
Πρόσβαση στην εγκατάσταση για τη διεξαγωγή του αγώνα έχουν υποχρεωτικά
μόνο όσοι συμμετέχουν σε αυτόν (αθλητές-τριες, προπονητές και Κριτές) καθώς
και όσοι συμμετέχουν στη οργάνωσή του (προσωπικό ΣΕΓΑΣ, εξειδικευμένο
εργατικό προσωπικό, προσωπικό εγκατάστασης κ.α.), σύμφωνα με όσα
περιγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση (ειδικά για αθλητές και προπονητές
βλέπε παρ. 3.2), θα πρέπει να διαθέτουν PCR εντός 72 ωρών ή Rapid Test* εντός
48 ωρών, με εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ (βλέπε παρ. 3.2)
Το προσωπικό, όλων των εμπλεκομένων στη διοργάνωση του αγώνα φορέων,
θα πρέπει να περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή
της.
3.8. Παρουσία φιλάθλων
Εφαρμόζονται οι αποφάσεις της Πολιτείας αναφορικά με την παρουσία
φιλάθλων στην εγκατάσταση. Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα επιτρέπεται η
παρουσία φιλάθλων σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ (πεδίο 18)
https://gga.gov.gr/images/%CE%9A%CE%A5%CE%91_08_01_2022.pdf καθώς
και τις διευκρινιστικές οδηγίες της Γ.Γ.Α παρ. (11).
3.9. Xρήση μάσκας (ιατρική χειρουργική μάσκα προσώπου, μάσκα προστασίας
N95 ή FFP-2)
Η χρήση μάσκας, η οποία απαραίτητα πρέπει να καλύπτει το στόμα και τη μύτη,
θα είναι υποχρεωτική εντός της εγκατάστασης ή του χώρου διεξαγωγής της
διοργάνωσης για όλους τους εμπλεκόμενους με τη διοργάνωση. Από το μέτρο
αυτό εξαιρούνται οι αθλήτριες-τες κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, καθώς
και όταν αγωνίζονται.
3.10. Χρήση αποδυτηρίων
Δεν συνιστάται η χρήση αποδυτηρίων από τους συμμετέχοντες αθλήτριες-τές και
προτείνεται να προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της διοργάνωσης με τις
αθλητικές τους ενδυμασίες (προθέρμανσης και αγωνιστική).
Σε περίπτωση χρήσης των αποδυτηρίων, θα πρέπει να τηρούνται οι
προϋποθέσεις της παρ. 9 των διευκρινιστικών οδηγιών της Υγειονομικής
Επιτροπής της ΓΓΑ:
Σελίδα 6 από 12
https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_02_01_2022.pdf.
• παρουσία ενός ατόμου ανά 2 τ.μ. εντός των αποδυτηρίων, με ταυτόχρονη
απόσταση 1,5 μέτρου,
• Χρήση του πενήντα τοις εκατό (50%) της δυναμικότητας των καταιονιστήρων
(ντους),
• αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων Δημόσιας Υγείας. Ενήλικοι αθλούμενοι
για την είσοδο στα αποδυτήρια πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης (σε ισχύ).
3.11. Παρουσία ατόμων στην εγκατάσταση
Ο μέγιστος αριθμός όλων των παρευρισκόμενων, ανά πάσα στιγμή, στην
εγκατάσταση (αγωνιστικός χώρος, προθερμαντήριο και εξέδρα) σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα αθλητικών
εγκαταστάσεων που αναφέρεται στις εκάστοτε διευκρινιστικές οδηγίες της ΓΓΑ.
π.χ. Πίνακας 1: Μέγιστη χωρητικότητα αθλητικών εγκαταστάσεων /
διευκρινιστικές οδηγίες ΓΓΑ στις 24 Δεκεμβρίου 2021
Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια • 1 άτομο ανά 10τ.μ. για τα πρώτα
400τ.μ.
• 1 άτομο ανά 15τ.μ. για τα άνω των
400τ.μ.
Διευκρίνιση: σε περίπτωση που η αθλητική εγκατάσταση χρησιμοποιείται
ΜΟΝΟ από πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες η ανωτέρω δυναμικότητα
μπορεί να αυξηθεί κατά 50%.
Παράδειγμα:
Αθλητική εγκατάσταση 3.000τ.μ.
Για τα πρώτα 400τ.μ.: 40 άτομα (400:10)
Για τα υπόλοιπα 2.600τ.μ.: 173 άτομα (2.600:15)
Συνολική χωρητικότητα εγκατάστασης: 213 άτομα
Σε περίπτωση που η εγκατάσταση χρησιμοποιείται μόνο από εμβολιασμένους ή
νοσήσαντες η συνολική χωρητικότητα μπορεί να ανέλθει στα 319 άτομα
(213+106).
Στη συνολική χωρητικότητα της εγκατάστασης σε άτομα συμπεριλαμβάνονται
όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση (αθλήτριες-ες, προπονητές, κριτές,
προσωπικό ΣΕΓΑΣ, εργατικό προσωπικό κ.α.)
3.12. Παρουσία ατόμων στον Αγωνιστικό χώρο (αναφέρεται σε διοργανώσεις
που διεξάγονται στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας)
Στον αγωνιστικό χώρο δεν θα βρίσκονται ταυτόχρονα περισσότερα από 90
άτομα από τις ακόλουθες κατηγορίες εμπλεκομένων με τη διοργάνωση:
- Αθλητές,
- Κριτές Αγωνοδίκου Επιτροπής,
- Ιατρικό προσωπικό (ιατρός & φυσιοθεραπευτή),
- Χειριστές Σύστηματος Αυτόματης Χρονομέτρηση (φώτο-φινις),
- Εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό ΣΕΓΑΣ,
Σελίδα 7 από 12
- Προσωπικό Σταδίου,
- Εθελοντές (χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών: πίνακες επίδοσης & live
results),
- Φωτογράφος ΣΕΓΑΣ,
- Προσωπικό τηλεοπτικής κάλυψης (εφ' όσον υπάρχει τηλεοπτική
μετάδοση).
3.13. Παρουσία ατόμων στις εξέδρες (αναφέρεται σε διοργανώσεις που
διεξάγονται στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας)
Εάν οι αγώνες πραγματοποιηθούν χωρίς θεατές, στην εξέδρα θα βρίσκονται
μόνο:
- Προπονητές των αθλητριών και αθλητών που αγωνίζονται,
- Το απαραίτητο για τη διεξαγωγή των αγώνων προσωπικό του ΣΕΓΑΣ,
- Τα μέλη της Ελλανοδίκου Επιτροπής,
- Περιορισμένος αριθμός μελών ΔΣ του ΣΕΓΑΣ,
- Οι Εθνικοί Προπονητές (3), Διευθυντής Αγώνων (1) και οι Τεχνικοί
Ανάπτυξης του ΣΕΓΑΣ (3),
- Προσωπικό και τεχνικοί του Σταδίου,
- Περιορισμένος αριθμός δημοσιογράφοι (μέλη των ΠΣΑΤ / ΕΣΗΕΑ) και
- Το απαραίτητο για την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα προσωπικό (εφ'
όσον υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση).
Όσοι παρευρίσκονται στις εξέδρες του Σταδίου θα πρέπει απαραίτητα να τηρούν
αποστάσεις μεταξύ τους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει στην ίδια ευθεία
καθισμάτων να υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον τεσσάρων (4) καθισμάτων (42εκ.
Χ 4 : 1,68μ.) και μεταξύ των κάθετων σειρών ένα κενό δύο (2) καθισμάτων
(περίπου 2μ.),
3.14. Παρουσία αθλητών στο προθερμαντήριο (αναφέρεται σε διοργανώσεις
που διεξάγονται στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας)
Στο χώρο προθέρμανσης των αθλητών δεν θα παρευρίσκονται περισσότερα
από αυτά που προβλέπονται στις αντίστοιχες οδηγίες της ΓΓΑ, που ισχύουν κατά
τη διάρκεια διεξαγωγής της διοργάνωσης, για τα αντίστοιχα τετραγωνικά μέτρα
της αίθουσας (τετραγωνικά μέτρα/άτομο).
3.15. Απονομές
Δεν επιτρέπονται οι απονομές μεταλλίων στους νικητές των αγωνισμάτων. Η
παραλαβή των μεταλλίων θα γίνεται από τους ίδιους τους αθλητές και σε
ελεγχόμενο χώρο που θα ορίζει ο διοργανωτής προκειμένου να αποφεύγεται ο
συνωστισμός καθώς και οι επαφές.
3.16. Δωμάτιο απομόνωσης
Στην εγκατάσταση, σε συνεργασία της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΣΕΓΑΣ και των
Υπεύθυνων της εγκατάστασης, θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί καλά
αεριζόμενος απομονωμένος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία ατόμων με
ύποπτα συμπτώματα (π.χ. πυρετός) μέχρι να προσέλθει ο ΕΟΔΥ. Στο
συγκεκριμένο χώρο υποχρεωτική θα είναι η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP, KN95 κ.α.).
Σελίδα 8 από 12
3.17. Χρήση κυλικείου
Ένα κυλικείο θα είναι ανοικτό το οποίο θα εξυπηρετεί με τη μορφή "self-service"
και θα πρέπει να λειτουργεί με την τήρηση των σχετικών διατάξεων.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
4.1 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
4.1.1. Μετακίνηση αθλητών / προπονητών / εργαζομένων
Σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά τις μετακινήσεις.
4.1.2 Προετοιμασία εγκατάστασης
4.1.2.1 Με μέριμνα των υπευθύνων της εγκατάστασης, πριν τον αγώνα όλοι οι
χώροι θα πρέπει να έχουν καθαριστεί επιμελώς από συνεργείο καθαρισμού.
Μετά από τον καθαρισμό με κοινό απορρυπαντικό γίνεται απολύμανση του
αγωνιστικού χώρου, των αποδυτηρίων των τουαλετών, του κυλικείου και των
προβλεπόμενων για χρήση γραφείων με κατάλληλο διάλυμα σύμφωνα με τις
επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους,
4.1.2.2. Σε εμφανή σημεία των κοινόχρηστων χώρων θα πρέπει να υπάρχουν
αναρτημένες ενημερωτικές αφίσες της ΓΓΑ με τα μέτρα προστασίας από τη
μετάδοση του ιού Covid-19,
4.1.2.3. Σε όλους τους χώρους του γηπέδου, σε εμφανή σημεία (π.χ. στην είσοδο
στον αγωνιστικό χώρο, στους χώρους διεξαγωγής των αγωνισμάτων, στην
είσοδο του προθερμαντηρίου, εντός των αποδυτηρίων κ.ο.κ.), θα πρέπει να
υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (ή gel) 70% για
απολύμανση των χεριών,
4.1.2.4. Στις τουαλέτες και σε όλους τους νιπτήρες θα πρέπει να υπάρχει υγρό
σαπούνι χεριών και χειροπετσέτες μιας χρήσης, ενώ στα αποχωρητήρια
αναρτάται σύσταση για κλείσιμο της λεκάνης πριν το συνήθη καταιονισμό
νερού. Χρήσιμο είναι να υπάρχει σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου
ταυτόχρονα με τον καταιονισμό νερού,
4.1.2.5. Στα αποδυτήρια θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη διατήρηση των
αποστάσεων με κατάλληλη σήμανση,
4.1.2..6. Ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της εγκατάστασης θα
πρέπει να καθορίσουν τις ροές (διαδρομές κίνησης) όλων των εμπλεκομένων με
τη διοργάνωση, έτσι ώστε να μη δημιουργείται συγχρωτισμός,
4.1.2.7. Όλος ο αθλητικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει
απολυμανθεί και να είναι έτοιμος προς χρήση από τους αθλητές-τριες
τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος,
4.1.2.8. Μετά την απολύμανση, όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι της εγκατάστασης
που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα πρέπει να
παραμένουν κλειστοί (να ασφαλιστούν), έως και το άνοιγμά τους για τον
αγώνα. Ομοίως, μετά το τέλος κάθε χρήσης, όλοι οι χώροι θα πρέπει να
απολυμανθούν με κατάλληλο διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ,
αφού πρώτα έχουν καθαριστεί με κοινό απορρυπαντικό.
Σελίδα 9 από 12
4.2 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
4.2.1 Άφιξη στο Στάδιο - εγκατάσταση:
• Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης σε συνεργασία με τους Τεχνικούς του
ΣΕΓΑΣ ή της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ή του διοργανωτή θα ορίζουν ΜΟΝΟ μία είσοδο
για την προσέλευση όλων των εμπλεκομένων (αθλητές, προπονητές,
κριτές, ιατροί, φυσιοθεραπευτές, μέλη του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ ή της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ,
προσωπικό ΣΕΓΑΣ ή ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ή διοργανωτή, εργατικό προσωπικό κ.α.)
στο Στάδιο-εγκατάσταση. Η είσοδος αυτή θα ελέγχεται από το
προσωπικό φύλαξης της εγκατάστασης και θα πρέπει να πληροί τις
προδιαγραφές για την ασφαλή είσοδο όλων των παραπάνω,
• Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα γίνεται θερμομέτρηση
από προσωπικό της διοργάνωσης. Κατά τη θερμομέτρηση, αν σε τρεις
διαδοχικές μετρήσεις η θερμοκρασία είναι από 37.3ο C και πάνω, θα
απαγορεύεται η είσοδος,
• Σε εμφανή χώρο στην είσοδο της εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχει
σήμανση για τήρηση αποστάσεων και μέτρων ατομικής προστασίας,
• Αθλήτριες, αθλητές και προπονητές προσκομίζουν τα πιστοποιητικά που
αναφέρονται στην παράγραφο 3.2,
• Η αποχώρηση θα γίνεται από μία μόνο έξοδο, η οποία θα ελέγχεται από
το προσωπικό φύλαξης της εγκατάστασης,
• Σε περίπτωση που θα επιτραπεί η είσοδος θεατών, θα πρέπει να
προβλεφθούν διαφορετικές είσοδοι & έξοδοι από τους υπεύθυνους του
Σταδίου,
• Οι αθλητές καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση θα φορούν
μάσκα κατά την είσοδό τους καθώς και κατά την παραμονή τους στις
εξέδρες. Τη μάσκα οι αθλητές θα την βγάλουν ΜΕΤΑ τη δήλωση της
παρουσίας τους στην Αίθουσα Κλήσης, σύμφωνα πάντα με το
ωρολόγιο πρόγραμμα παρουσίας στην Αίθουσα Κλήσης, και πριν το
ξεκίνημα της προθέρμανσης,
• Κατά τη διάρκεια παρουσίας όλων των εμπλεκομένων θα πρέπει να
τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας που ορίζονται από
τον ΕΟΔΥ και πάντα τηρώντας την αρχή της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Προσοχή: Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο αναφέρει συμπτώματα
πυρετού (ή θερμομετρηθεί πάνω από 37.3ο C), βήχα, δύσπνοιας, μυαλγίας,
διάρροιας, πονόλαιμου, ανοσμίας ή υπέρμετρης κόπωσης, δε θα του
επιτρέπεται η είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση και θα του δίνονται συστάσεις
επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο του Συλλόγου του ή με τον ΕΟΔΥ εφόσον αφορά
άλλο προσωπικό.
4.2.2. Δήλωση - παρουσία αθλητριών και αθλητών στην Αίθουσα Κλήσης:
Οι αθλήτριες και αθλητές προσέρχονται στην Αίθουσα Κλήσης σύμφωνα με το
ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της ανά αγώνισμα και φορώντας τη μάσκα
τους. Μετά τη δήλωση παρουσίας κατευθύνονται προς το χώρο
προθέρμανσης που θα έχει οριστεί από τους διοργανωτές, όπου μπορούν να
αποθέσουν τη μάσκα τους στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων που θα έχουν
τοποθετηθεί στο χώρο για το σκοπό αυτό και να ξεκινήσουν την προθέρμανσή
τους.
Σελίδα 10 από 12
4.2.3. Διαδικασία διεξαγωγής των αγωνισμάτων:
4.2.3.1. Δρομικά αγωνίσματα
4.2.3.1.1 Γενικά:
• Στα δρομικά αγωνίσματα θα υπάρχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα επαρκές
κενό μεταξύ του ενός αγωνίσματος με το άλλο, προκειμένου να μην
υπάρχει μεγάλος αριθμός αθλητών εντός του αγωνιστικού χώρου,
• Οι αθλήτριες και αθλητές θα εισέρχονται στο αγωνιστικό χώρο συνοδεία
κριτών ανά σειρά/αγώνισμα, τηρώντας απόσταση μεταξύ τους
τουλάχιστον 2μ. και αφού έχουν εξέλθει του αγωνιστικού χώρου οι
αθλητές της προηγούμενης σειράς/αγωνίσματος,
• Οι κριτές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους θα είναι
αραιωμένοι μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5μ.) καθώς και απομακρυσμένοι
από τους αθλητές,
• Οι κριτές θα μπορούν να κάνουν συστάσεις στους αθλητές για την
τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας,
• Ο αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. βατήρες εκκίνησης) θα απολυμαίνεται πριν
και μετά τη χρήση του (από ειδικά ορισμένο προσωπικό).
• Οι κριτές θα φορούν μάσκα. Το εργατικό προσωπικό θα φορά μάσκα και
θα απολυμαίνει τα χέρια του σε τακτά χρονικά διαστήματα (σχολαστική
απολύμανση),
• Σε ειδικό χώρο στις αφετηρίες των αγωνισμάτων καθώς και στον
τερματισμό θα υπάρχουν αντισηπτικό και μάσκες για τη χρήση από
αθλητές, κριτές, προσωπικό κ.α.
4.2.3.1.2. Αγωνίσματα που εκκινούν από βατήρα και διεξάγονται σε ευθεία (60μ.
και 60μ. με Εμπόδια):
Τα αγωνίσματα αυτά θα διεξάγονται κανονικά σε όλους τους διαδρόμους.
Σημείωση: σε περίπτωση που η εγκατάσταση διαθέτει εξέδρα, οι κριτές των
αγωνισμάτων αυτών εκτός από τον Έφορο και τους Επόπτες συνιστάται να
βρίσκονται στην εξέδρα.
4.2.3.1.3. Αγώνισμα των 200μ. (εκκινεί από βατήρα και διεξάγεται σε διαδρόμους
περιμετρικά του στίβου:
Το αγώνισμα θα διεξάγεται κανονικά σε όλους τους διαδρόμους.
4.2.3.1.4. Αγωνίσματα που είτε διεξάγονται εν μέρει σε διαδρόμους για μία (1) ή
δύο (2) στροφές (400μ., 800μ. 4Χ400μ.) είτε δεν διεξάγονται σε διαδρόμους
(1.500μ., 3.000μ. και 5.000μ. Βάδην):
Τα αγωνίσματα αυτά θα διεξάγονται κανονικά χωρίς καμία διαφοροποίηση.
Σημείωση: σε περίπτωση που η εγκατάσταση διαθέτει εξέδρα, οι κριτές των
αγωνισμάτων αυτών εκτός από τον Έφορο, τον στροφομέτρη, τους κριτές
στροφών-άφιξης (ο μικρότερος δυνατός αριθμός) και τους Επόπτες συνιστάται
να είναι στην εξέδρα.
4.2.3.2. Αγωνίσματα Κονίστρας:
4.2.3.2.1. Γενικά:
• Τα αγωνίσματα κονίστρας θα κατανέμονται αναλογικά στο ωρολόγιο
πρόγραμμα και θα μεσολαβεί ικανό χρονικό διάστημα για την
Σελίδα 11 από 12
απολύμανση του χώρου διεξαγωγής του αγωνίσματος καθώς και του
αθλητικού εξοπλισμού,
• Οι αθλητές θα είναι αραιωμένοι μεταξύ τους σε απόσταση μεγαλύτερη
των 2μ.,
• Οι κριτές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους θα είναι
αραιωμένοι μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5μ.) καθώς και απομακρυσμένοι
από τους αθλητές,
• Οι κριτές θα μπορούν να κάνουν συστάσεις στους αθλητές για την
τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας,
• Στους αθλητές θα δοθούν καρέκλες και όχι πάγκοι προκειμένου να
κρατηθούν οι ενδεδειγμένες αποστάσεις μεταξύ τους,
• Τα όργανα μετά από κάθε χρήση πρώτα θα καθαρίζονται και μετά θα
απολυμαίνονται (από ειδικά ορισμένο προσωπικό),
• Ο απαραίτητος εξοπλισμός διεξαγωγής του αγωνίσματος συνιστάται να
χρησιμοποιείται από τα ίδια άτομα (κριτές) καθ' όλη τη διάρκεια του
αγωνίσματος,
• Οι κριτές θα φορούν μάσκα,
• Το εργατικό προσωπικό θα φορά μάσκα και θα απολυμαίνει σχολαστικά
τα χέρια του.
• Σε ειδικό χώρο σε κάθε αγώνισμα, δίπλα στη γραμματεία, θα υπάρχουν
αντισηπτικό, μάσκες καθώς και γάντια για τη χρήση από αθλητές, κριτές,
προσωπικό κ.α.
4.2.3.2.2. Κάθετα άλματα:
• Όλος ο εξοπλισμός θα απολυμαίνεται πριν καθώς και μετά την
ολοκλήρωση της διεξαγωγής του αγωνίσματος,
• Στην περίπτωση που οι αθλητές χρησιμοποιούν κοινά κοντάρια, αυτά θα
πρέπει να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση,
• Η χρήση του εξοπλισμού (στυλοβάτες, πήχης, λάστιχα κ.α.) θα πρέπει να
γίνεται από τους κριτές με σχολαστική απολύμανση των χεριών και ο
εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να απολυμαίνεται πριν, κατά τη διάρκεια
καθώς και στο τέλος του αγωνίσματος.
4.2.3.2.3. Οριζόντια άλματα:
• Όπως είναι γενικά παραδεκτό η άμμος δεν μεταδίδει τον ιό. Ανεξάρτητα
όμως από την παραδοχή αυτή και προκειμένου όλοι οι αθλητές να
αισθάνονται ασφαλείς, οι υπεύθυνοι του σκάμματος θα πρέπει να
προχωρούν στην αναμόχλευση (αναποδογύρισμα) της άμμου με τη
χρήση φτυαριού και τσουγκράνας,
• Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των αλμάτων συνιστάται κανένα άτομο
να μην βρίσκεται κοντά στο σκάμμα, εκτός από τους κριτές σκάμματος
οι οποίοι και θα φορούν μάσκα.
• Η χρήση του βοηθητικού εξοπλισμού (φτυάρια, τσουγκράνες, κέλμπερι,
μετροταινίες κ.α.) θα πρέπει να γίνεται με σχολαστική απολύμανση των
χεριών από τους χρήστες και ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να
απολυμαίνεται πριν, κατά τη διάρκεια καθώς και μετά την ολοκλήρωση
του αγωνίσματος.
4.2.3.2.4. Σφαιροβολία:
• Τα ριπτικά όργανα θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν, κατά τη διάρκεια
καθώς και μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματος,
Σελίδα 12 από 12
• Οι αθλητές μετά από κάθε προσπάθεια θα πρέπει να χρησιμοποιούν
αντισηπτικό,
• Οι υπεύθυνοι για την επιστροφή των ριπτικών οργάνων θα πρέπει
απαραίτητα να φορούν γάντια,
• Οι υπεύθυνοι για τα όργανα θα πρέπει μετά από κάθε χρήση πρώτα να
τα καθαρίζουν, μετά να τα απολυμαίνουν και στο τέλος να τα σκουπίζουν
με απορροφητικό χαρτί (π.χ. χαρτί κουζίνας) προκειμένου να μην
γλιστράνε,
• 'Όλος ο υπόλοιπος αθλητικός εξοπλισμός ή άλλος εξοπλισμός που
χρησιμοποιείται (μετροταινίες, σημαίες κ.α.) θα πρέπει να χρησιμοποιείται
από τους ίδιους κριτές ή προσωπικό, οι οποίοι απαραίτητα θα πρέπει να
απολυμαίνουν σχολαστικά τα χέρια τους.
4.3. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Με το τέλος του αγωνίσματος αθλήτριες και αθλητές:
• Τοποθετούν τα χρησιμοποιημένα ρούχα σε ατομικό σάκο και
απομακρύνονται όσο γίνεται πιο γρήγορα από τον τόπο διεξαγωγής του
αγωνίσματος, συνοδεία πάντα των κριτών,
• Απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό και αποφεύγουν τις
κοινωνικές επαφές και συζητήσεις με τους συναθλητές τους,
• Μεταβαίνουν στο χώρο όπου θα πραγματοποιήσουν την αποθεραπεία
τους και αμέσως μετά ή αποχωρούν από το Στάδιο ή μεταβαίνουν στις
εξέδρες για να παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα αγωνίσματα κρατώντας
τις αποστάσεις και φορώντας τη μάσκα τους,
• Επιστρέφοντας στην κατοικία ή στο ξενοδοχείο διαμονής τους αερίζουν
για τουλάχιστον 3 ώρες τα ρούχα τους και στη συνέχεια αν υπάρχει η
δυνατότητα τα πλένουν σε θερμοκρασία 60 – 90 βαθμούς με καλό
στέγνωμα. Αν αγωνίζονται και την επόμενη ημέρα τότε απαραίτητα θα
πρέπει να χρησιμοποιήσουν διαφορετική ενδυμασία (προθέρμανσης και
αγώνα),
• Η υποχρεωτική και αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής
καθώς και της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ όλων των εμπλεκομένων στη
διαδικασία των αγώνων, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
προσπάθεια της Ομοσπονδίας για την επανέναρξη της αγωνιστικής
δραστηριότητας

Υποστήριξη: SilkTech