ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δύο νίκες από τους πατρινούς πυγμάχους, Νικολάου και Δούμπα
Υποστήριξη: SilkTech