ΚΔΑΠ

Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, ειδικής αγωγής για παιδιά και ενήλικες
Μέσα από τον αθλητισμό το παιδί, μαθαίνει παίζει, πειθαρχεί, συμμορφώνεται και πετυχαίνει στόχους
Υποστήριξη: SilkTech