Προσλήψεις γυμναστών στον Δήμο Πατρέων

Παρασκευή, Δεκέμβριος 13, 2019 - 6:28μμ

Στην πρόσληψη 16 γυμναστών Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, προχωρά ο Δήμος Πατρέων, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Οι προσληφθέντες γυμναστές θα απασχοληθούν στα προγράμματα για οκτώ μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 31/7/2020.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η οποία δημοσιοποιήθηκε, οι προσλήψεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

Οκτώ γυμναστές ΠΕ Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια (µε γνώσεις & προϋπηρεσία σε προγράµµατα της Γ.Γ.Α. που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωµική, βάρη, aerobic, pilates).

Ένας γυμναστής ΠΕ Φυσικής Αγωγής με Πτυχίο του τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής µε ειδικότητα Κλασσικό Αθλητισµό.

Ένας γυμναστής ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με Πτυχίο του τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής µε ειδικότητα Ποδόσφαιρο.

Έξι γυμναστές ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με Πτυχίο του τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής µε ειδικότητα Ειδική Αγωγή.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πατρέων (Μαιζώνος και Βότση, ισόγειο) από την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, μέχρι τις την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2610-342270 και 2160-313404, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00

Υποστήριξη: SilkTech