Προπονήσεις ελευθέρας πάλης στην αίθουσα του Παμπελοποννησιακού Σταδίου

Παρασκευή, Σεπτέμβριος 16, 2022 - 12:00μμ
Θα πραγματοποιούνται Δευτέρες, Τετάρτες και Παρασκευές

Ξεκίνησαν οι προπονήσεις ελευθέρας πάλης στην αίθουσα της πάλης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται Δευτέρες, Τετάρτες και Παρασκευές σύμφωνα με το Πρόγραμμα, ενώ την Δευτέρα 19/9 το Στάδιο θα είναι κλειστό λόγω συναυλίας.
Θα δοθεί προσωρινή κάρτα εισόδου από το Σύλλογο με ισχύ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
Για την κανονική κάρτα εισόδου απαιτούνται:
Αίτηση (δίδεται από το φυλάκιο του Σταδίου).
Μαζί με την αίτηση συμπληρωμένη, είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας (της ταυτότητας του κηδεμόνα σε περίπτωση ανηλίκου), 2 φωτογραφιών, και η βεβαίωση γιατρού της δεύτερης σελίδας ή ανεξάρτητη βεβαίωση που να αναφέρει τα εξής:
"Δύναται να γυμναστεί και τον/την κρίνω ικανό/νη να συμμετάσχει στα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας και άθλησης χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του/της"
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα τηλέφωνα ή στην ιστοσελίδα μας https://wrestling-patra.blogspot.com
6982-806881 Ιάσονας Παπαθανασόπουλος
6940-217434 Γιώργος Ράλλης

Υποστήριξη: SilkTech