ΤΟΦΑΛΕΙΑ 2023

Ο Μονιαδάκης ξεχώρισε στην Πάτρα, ωραίες επιδόσεις από Μαντά και Σταθοπούλου
Τα αγωνίσματα και το πρόγραμμα
Υποστήριξη: SilkTech