ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με τρεις αθλητές έλαβε μέρος ο Πατραϊκός Όμιλος Τροχοπέδιλων στον διεθνή αγώνα
Η φιλοσοφία τις κίνησης των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών ακουμπά πλήρως στο ρητό που λέει η ισχύς εν τη ενώσει
Θα γίνει στις 23-25 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη
Υποστήριξη: SilkTech