ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ

Τερμάτισε σε χρόνο 14:19':50'' μέσα σε υπερβολική ζέστη
Υποστήριξη: SilkTech