ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ

ΝΟ Πατρών, ΝΕ Πατρών, ΝΟ Ναυπλίου και ΝΟ Καλαμάτας στην "μάχη"
Υποστήριξη: SilkTech