ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Παύλος Γερακάρης, πρόεδρος επί τιμή του Π.Σ.Α.Τ. εκπροσωπώντας τους αθλητικούς συντάκτες
Ποιες οι σχέσεις του με την Πάτρα
Υποστήριξη: SilkTech