ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η συνεργασία των δύο οργανισμών
Υποστήριξη: SilkTech