ΝΙΚΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο εκλιπών ήταν πρόεδρος στη Δόξα Παραλίας για εννέα χρόνια
Υποστήριξη: SilkTech