ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Συζητήθηκαν θέματα και προβλήματα του στίβου
Κατά τη διάρκειά της ο κ. Φαρμάκης ενημερώθηκε για τις δράσεις και την παγκόσμια παρουσία της I.C.G.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας χαιρετίζει τον 9ο αγώνα Run Greece
Υποστήριξη: SilkTech