ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στον αγώνα ενάντια στην παθογένεια της χειραγώγησης αγώνων
Στο δημαρχείο της πόλης μεταξύ Κ. Πελετίδη και Σοφίας Σακοράφα
Υποστήριξη: SilkTech