ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Επίσης θα υπάρξει και παραγωγή Συλλεκτικής Έκδοσης, η οποία θα διανεμηθεί στο χώρο της εκδήλωσης
Υποστήριξη: SilkTech