ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ

Η ομοσπονδία στέκεται βασικά στις προϋποθέσεις συμμετοχής προς όσους θελήσουν να την παρακολουθήσουν
O Πατρινός Μιχάλης Κατσικαδέλης πρόεδρος και πολλοί ακόμα στα ιδρυτικά μέλη
Υποστήριξη: SilkTech