ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Ο λόγος ήταν τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετωπίζουν οι δυο ομάδες
Υποστήριξη: SilkTech