ΜΑΡΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ

Ευρωπαϊκός αγώνας δημόσιου δρόμου στην Ιταλία
Όριο για το παγκόσμιο ο Μπαχός * Νταμπλ από Αργύρη, Ορφανόπουλο Σκούρτη και Βυθούλκα
Ο πρωταθλητής της Ολυμπιάδας ήταν 2ος στα 1.500μ.
Υποστήριξη: SilkTech