ΚΟΒΕΝΤΡΙ

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο 13 Αυγούστου
Επικεφαλής της αποστολής ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας
Υποστήριξη: SilkTech