ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Άλλαξαν οι ρόλοι
Κολυμβητικούς αγώνες αγωνιστικών και προαγωνιστικών κατηγοριών διοργανώνει ο Όμιλος για ακόμα μία χρονιά
Η Πατρινή κολυμβήτρια μιλά για τους στόχους της, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
Θα έχει την τεχνική εποτεία στα τμήματα Επιλέκτων κολύμβησης
Υποστήριξη: SilkTech