ΚΑΛΚΑΝΗΣ

Διακρίθηκαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα τάε κβον ντο νέων
Υποστήριξη: SilkTech