ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΟΗ

Παρουσιάστηκε πρόταση για λύση του γηπεδικού ζητήματος της ομάδας
Συζήτησαν την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αρόη
Υποστήριξη: SilkTech