ΦΙΤΑΘΛΟΝ

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Μέσα από τον αθλητισμό το παιδί, μαθαίνει παίζει, πειθαρχεί, συμμορφώνεται και πετυχαίνει στόχους
Υποστήριξη: SilkTech