ΕΥΜΑΧΟΣ

Με επιτυχία ο σύλλογος μας πήρε μέρος τους διασυλλογικούς Μουαιται που πραγματοποιήθηκαν στο Διόνυσο Αττικής
Muaythai Academy (ΑΣ Εύμαχος Πατρών) στην οδό Χαραλάμπη στην Πάτρα
Υποστήριξη: SilkTech