ΕΣΚΑΗ

Θα αναρτηθούν στο site της ένωσης με την ολοκλήρωσή τους
Ανακοίνωση της ΕΣΚΑ-Η για την αναμενόμενη πρόωρη λήξη της σεζόν
Καθημερινά στην μονάδα κινητής αιμοληψίας στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα
Υποστήριξη: SilkTech