ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Από το ΕΑΠ και την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία
Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 ή το Σάββατο 19 Μαρτίου
Υποστήριξη: SilkTech