ΑΡΓΥΡΗΣ

Επιλέχθηκαν για την διεθνή συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου
Μεγάλη συμμετοχή και πολλές ελπίδες διάκρισης
Υποστήριξη: SilkTech