ΑΠΟ ΑΡΟΗΣ

Παρουσιάστηκε πρόταση για λύση του γηπεδικού ζητήματος της ομάδας
Συζήτησαν την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αρόη
Συζήτησαν το ενδεχόμενο της κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου και λοιπών χώρων στην ευρύτερη περιοχή της Αρόης
Υποστήριξη: SilkTech