ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διεθνής Παράλληλος Διαγωνισμός Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων 2019
Υποστήριξη: SilkTech