ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ

Συμμετέχει στον 1ο ατομικό πανελλήνιο αγώνα μπόουλινγκ
Από την Ακαδημία Πέλοπος Πατρών
Υποστήριξη: SilkTech