12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι μαθητές έπαιξαν μπάσκετ για πολύ ώρα τόσο στο κεντρικό γήπεδο όσο και στα δυο βοηθητικά
Υποστήριξη: SilkTech