Τα πρώτα ποδοσφαιρικά παιχνίδια στην Πάτρα

Στις 31 Ιανουαρίου 1903 η ΓΕΠ αντιμετωπίζει στο γήπεδό της, ομάδα αξιωματικών μοίρας Αγγλικού Στόλου που είχε καταπλεύσει στον Αστακό, και χάνει με 4-1. Είναι ένα από τα πρώτα ποδοσφαιρικά παιχνίδια στην Πάτρα.

Με την ΓΕΠ έπαιξαν οι: Βούντλεϊ, Θέμης Διακίδης, Νίκος Θεοδοσόπουλος, Γιώργος Μάρσαλ, Φρειδερίκος Μάρσαλ, Αρθουρ Μόρφι, Θανάσης Μπουλούκος, Μανώλης Σπυρόπουλος, Δημήτρης Τόφαλος, Γιάννης Φολερός και Στέφανος Χριστόπουλος. Σημειώνεται πως οι Διακίδης και Χριστόπουλος υπήρξαν Ολυμπιονίκες, ο μεν πρώτος με τον ΠΓΣ στη Μεσολυμπιάδα του 1906 (ύψος), ο δε δεύτερος με τη ΓΕΠ το 1896 στην ελληνορωμαϊκή πάλη.

Στις 9 Φεβρουαρίου 1903, στο γήπεδο της ΓΕΠ, γίνεται η αναμέτρηση ΓΕΠ - Αχαϊκής Παλαίστρας, που έληξε 4-1 υπέρ της γηπεδούχου.
Στις 23 Φεβρουαρίου του 1903, η Αχαϊκή Παλαίστρα εγκαινιάζει το γήπεδό της, σε φιλικό παιχνίδι με τη ΓΕΠ. Διαιτητής ήταν ο πρόξενος της Αγγλίας Φρειδερίκος Βουδ (προς τιμήν του, η ομώνυμη πλατεία, εκεί όπου κάποτε ήταν η έπαυλή του). Τον αγώνα, που έληξε 0-0, παρακολούθησε περισσότερος κόσμος από κάθε άλλη φορά.

Το δημοσίευμα του Νεολόγου, την επομένης της αναμέτρησης (24/2/1903) είναι χαρακτηριστικό:

«Το απόγευμα της χθες εις το καταλλήλως επισκευασθέν γήπεδον της Αχαϊκής Παλαίστρας εγένοντο τα εγκαίνια διά της προσκλήσεως της ομάδος των φουτμπολιστών της Γυμναστικής Εταιρείας. Το αγγλικώτατον παιγνίδιον του φουτ-μπολ επαίχθη μεταξύ των δύο ομάδων, Γυμναστικής Εταιρείας και Αχαϊκής Παλαίστρας μετά θαυμαστής ζωηρότητος ήτις είχεν όντως αποσπάσει την έκπληξιν των παρακολουθούντων το παιγνίδιον θεατών. Αμφότεραι αι ομάδες με τα των ιδιαιτέρων καινουργών στολών των αι οποίαι προσέδιδον εις τα άλκιμα σώματα των παικτών ιδιαιτέραν χάριν. Κατά την δευτέραν αυτήν φοράν καθ'ην αι δύο ως άνω ομάδες έπαιξαν φουτ-μπολ ανεδείχθησαν ισόπαλοι καθόσον η αυτή ταχύτης, ευκινησία, τέχνη και αντοχή παρετηρήθη εις πάντας τους παίκτας, οι οποίοι είχον αποσπάσει τον θαυμασμόν αυτών. Την διεύθυνσιν του παιγνιδίου είχε αναλάβει ο ενταύθα πρόξενος της Αγγλίας κ. Φ. Βουδ. Μετά το πέρας του παιγνιδίου εν τω ιδιαιτέρω περιπτέρω της Παλαίστρας προσεφέρθησαν διάφορα αναψυκτικά και πολλαί ηγέρθησαν προπόσεις εν αις υπέρ του κ. Βουδ διά την ευγενήν αυτού αρωγήν, υπέρ του αθλητισμού της πόλεώς μας, υπέρ αμφοτέρων των προέδρων των δύο σωματείων και υπέρ του κ. Alexander, Αγγλου αθλητού παρεπιδημούντος ενταύθα και μέλους της Γυμναστικής Εταιρείας. Τα μέλη της Εταιρείας ενθουσιωδώς εξέφρασαν τας ευχαριστίας των προς την Παλαίστραν διά την θερμήν δεξίωσιν και τας περιποιήσεις τας προς αυτά επιδαψιλευθείσαις».

Στις 16 και 17 Ιουνίου 1903, όταν κατέπλευσε στην Πάτρα μοίρα Αγγλικού στόλου, γίνονται δύο φιλικά στο γήπεδο της ΓΕΠ με τη ΓΕΠ, με νικητές τους Αγγλους.

Για πρώτη φορά η ΓΕΠ κερδίζει ομάδα Αγγλικού πολεμικού σκάφους στις 22 Νοεμβρίου 1903, με 2-1.

Εχουν διασωθεί άλλοι δύο αγώνες της Αχαϊκής Παλαίστρας με την ΓΕ Πάτρας στις 21-12-1903 και στις 28-12-1903 χωρίς όμως να έχουν διασωθεί τα σκορ, παρά μόνο ότι στον έναν αγώνα νίκησε η ΓΕΠ και στον άλλον η Αχαϊκή Παλαίστρα, η οποία το 1904 διαλύθηκε.

Το 1905 η ΓΕΠ χάνει πολλούς ποδοσφαιριστές και έτσι το Αγγλικό πλοίο που έψαχνε ποδοσφαιρική ομάδα για αντίπαλο, δεν βρίσκει και οι Αγγλοι παίζουν μεταξύ τους (12-12-1905).

Υποστήριξη: SilkTech