Το Πάτραι με τον Γιώργο Σουτζόγλου

Ποδοσφαιρική περίοδος 1997-'98. Το Πάτραι διάγει χρόνια ακμής, πρωταγωνιστεί στις εθνικές κατηγορίας.

Πολλοί οι νέοι και ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές με σημαντική καριέρα. Ανάμεσά τους και ο Γιώργος Σουτζόγλου, τον οποίο δέχτηκε η Αχαϊκή γη...

∆ιακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Καραμπινάς, Σπαθής, Ντινιώτης, Καναβόγιαννης, Κρουστάλης, ∆ημητρόπουλος, Κυρσανίδης, Π. Φλωράτος. Καθιστοί από αριστερά: Γ. Καραμπινάς, Π. Σπυρόπουλος, Κ. Φλωράτος, Κοντζαγιάννης, Σουτζόγλου, Τσόλακας, Αρβανίτης, Νεμουτιάνος.

Υποστήριξη: SilkTech