Η Αχαϊκή Παλαίστρα, το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο της Πάτρας

Τα Ψηλαλώνια το 1902

Ημερομηνία - σταθμός για το Πατραϊκό ποδόσφαιρο, μία εξ αυτών, είναι η περίοδος 1901 - 1902 που ιδρύεται στην Πάτρα η Αχαϊκή Παλαίστρα, το πρώτο αμιγώς ποδοσφαιρικό σωματείο.

Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του νοικιάστηκε οικόπεδο στον "Μεγάλο Γύρο" ("Μεγάλο Γυρί) κοντά περίπου στα σημερινά Ψηλαλώνια (παλαιότερα πλατεία Αρεως και ακολούθως πλατεία Βενιζέλου Ρούφου Ρούφου) και διαμορφώθηκε σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Τον πρώτο αγώνα τον έδωσε στις 15 Δεκεμβρίου του 1902.

Το "Μικρό και Μεγάλο Γυρί", ήταν αγαπημένοι προορισμοί των πατρινών της εποχής. Δύο κυκλικές διαδρομές πέριξ των Υψηλών Αλωνίων, που κατέληγαν στο Ψαροφάι και στον Αγιο Γεράσιμο.

Πάντως, ο πρώτος αγώνας για τον οποίο γίνεται γραπτή μνεία είναι μεταξύ μελών του Παναχαϊκού και Αγγλων ναυτών από το πλοίο Boxier που έγινε στις 18 Ιανουαρίου 1898. Από τους συμμετέχοντες λοιπόν στο πρώτο –καταγεγραμμένο- ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Αχαΐα, είναι γνωστά μόνο τα ονόματα τεσσάρων αθλητών του Παναχαϊκού, των Αγγλων στην καταγωγή Crowe και Marshal.

Η περιγραφή είναι από τον "Νεολόγο" της 19ης Ιανουαρίου 1899, την επομένη του αγώνα: «Εις το γυμναστήριον του Παναχαϊκού Συλλόγου διηγωνίσθησαν χθες εις το αγγλικόν παιγνίδιον της πλαστικής σφαίρας, εις το foot-ball. Αγγλοι ναύται των ενταύθα ορμούντων αγγλικών σκαφών και μέλη του Παναχαϊκού, εν οις ο κ. Κρωββ και οι τρεις υιοί του κ. Μάρσαλ. Αμφοτέρωθεν έλαβον μέρος ανά ένδεκα, υπερίσχυσαν δε εν τω διαγωνισμώ οι Παναχαϊκοί νικήσαντες τετράκις αυτοί, δις δε οι Αγγλοι. Εις το γυμναστήριον προσήλθεν πυκνόν πλήθος (εν τω οποίω διεκρίνοντο πολλαί κυρίαι) και παρηκολούθησε το γυμναστικώτατον και διασκεδαστικώτατον αγγλικόν παιγνίδιον, ούτινος η εν τω Παναχαϊκώ εισαγωγή δίδει νέαν ζωήν εις τον σύλλογον».

Στις 15 Φεβρουαρίου διεξάγεται ο αγώνας ρεβάνς, επίσης στο γήπεδο του Παναχαϊκού, όπου νίκησε και πάλι ο Παναχαϊκός, αυτή τη φορά με 4-0.

Για πολλούς μήνες, μέχρι το 1902 δεν υπάρχει στον Τύπο καμία αναφορά για ποδοσφαιρική δράση, μέχρι τις 24 Νοεμβρίου του 1902, που διεξάγεται η αναμέτρηση ΓΕΠ - Παναχαϊκού στα Ψηλαλώνια. Δυστυχώς δεν διασώζεται το σκορ, ούτε της επόμενης αναμέτρησής τους, που έγινε στις 30 Νοεμβρίου 1902, παρά μόνο ότι είχαμε πολλά γκολ.

ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Υποστήριξη: SilkTech