Στην Πάτρα σχολή διαιτητών πινγκ πονγκ από την Ομοσπονδία

Κυριακή, Σεπτέμβριος 8, 2019 - 12:32πμ

Σχολή Διαιτησίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης προκήρυξε η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. που θα γίνει στη Πάτρα στις 27-28-29/9.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στην αίθουσα της Τ.Ε.  Ε.Φ.Ο.Επ.Α Δυτικής Ελλάδος στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και το πρόγραμμα θα έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/9       18.00-21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9            10.00-13.00  &   14.00-17.30

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/9             10.00-13.00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. 1.       ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 18ου  ΕΤΟΥΣ
  2. 2.       ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ή  ΙΣΟΤΙΜΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
  3. 3.       ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 130 ΤΟΥ Ν2725/99 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν

  1. 1.        Αίτηση  στο γραφείο της Τ.Ε.   Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο ή στο e-mail [email protected]   
  2. 2.       Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις
  3. 3.       Παράβολο 25 ευρώ

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διατίθενται στο γραφείο της Τ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ομοσπονδίας όπου είναι αναρτημένα η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22610335141.

Υποστήριξη: SilkTech