Το Σάββατο στην Πάτρα η Γενική Συνέλευση της ΔΕΜΑ

Πέμπτη, Αύγουστος 22, 2019 - 7:50μμ

Πολλές και σημαντικές αποφάσεις για τους Μεσογειακούς Αγώνες θα ληφθούν στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΜΑ, το Σάββατο 24 Αυγούστου στην Πάτρα.

Μεταξύ άλλων θα γίνουν τροποποιήσεις στο Χάρτη της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, θα ληφθούν αποφάσεις για το χρόνο τέλεσης των Αγώνων, θα παρουσιαστούν οι εκθέσεις των Οργανωτικών Επιτροπών «Πάτρα 2019», «Οράν 2021» και θα γίνει η εκλογή της διοργανώτριας πόλης για τους ΧΧ Μεσογειακούς Αγώνες.

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης (Πάτρα 24 Αυγούστου 2019}

9:00 Επίσημη Έναρξη:

• Χαιρετισμός από τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη  Αυγενάκη

• Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Σπύρο Καπράλο

• Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής «Πάτρα 2019», κ. Νικόλαο Παπαδημάτο

• Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της ΔΕΜΑ, κ. Amar ADDADI

09:30 Έναρξη Εργασιών

1. Ομιλία από τον Πρόεδρο της ΔΕΜΑ κ. Amar ADDADI

2. Απονομή των διακρίσεων Order of Merit και Επίτιμου Μέλους της ΔΕΜΑ

3. Έκθεση από τον Γενικό Γραμματέα της ΔΕΜΑ κ. Ιάκωβο Φιλιππούση

4. Έκθεση του Ταμία της ΔΕΜΑ

5. Ανάγνωση της έκθεσης του εξωτερικού ελεγκτή

6. Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Χάρτη της ΔΕΜΑ από τον κ. Jean Μichel BRUN

7. Η περιοδικότητα των Μεσογειακών Αγώνων, από τον κ. Victor SANCHEZ

12:00

Διάλλειμα

12:15

8. Έκθεση της Οργανωτικής Επιτροπής «Πάτρα 2019» και συζήτηση

9. Έκθεση της Οργανωτικής Επιτροπής «Οran 2021»

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

13:30

Διάλλειμα για γεύμα

15:30

10. Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες 2023 : επέκταση της διορίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη διοργάνωση των ΙII Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων

 11. Παρουσίαση της υποψήφιας πόλης του Τάραντο για τη διοργάνωση των XX Μεσογειακών Αγώνων

 12. Εκλογή της διοργανώτριας πόλης για τους XX Μεσογειακούς Αγώνες

 13. Επίσημη τελετή για την υπογραφή του συμβολαίου μεταξύ της ΔΕΜΑ, της διοργανώτριας πόλης και της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη διοργάνωση των XX Μεσογειακών Αγώνων

 14. Ανακήρυξη ημερομηνίας για την επόμενη Γενική Συνέλευση της ΔΕΜΑ   

  • Χρυσοί χορηγοί των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια και ο ΟΠΑΠ.
Υποστήριξη: SilkTech