Πρόβλημα για όσα σωματεία μείνουν εκτός αθλητικού μητρώου

Σάββατο, Μάιος 16, 2020 - 4:00μμ

Βρισκόμαστε στα μέσα του Μαΐου και απομένουν άλλες δύο εβδομάδες για την ολοκλήρωση της καταγραφής όλων των αθλητικών σωματείων της χώρας.

Στην ανακοίνωση του υφυπουργείου αθλητισμού που εκδόθηκε  με αφορμή τον ορισμό των εκλογών στις αθλητικές ομοσπονδίες το φθινόπωρο του 2020, υπάρχει και η υποσημείωση για τα σωματεία. «Για τη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού ολοκληρώνεται, μέχρι το τέλος Μαΐου, το προπαρασκευαστικό στάδιο της εγγραφής του συνόλου των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων της χώρας, που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, στο ‘Μητρώο Αθλητικών Φορέων’, το οποίο δημιουργείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».

Δεν είναι καθόλου τυχαία η σύνδεση των δυο (εκλογές και καταγραφή) καθώς επίκειται εκκαθάριση των σωματείων σφραγίδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες είναι οι ομοσπονδίες που δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα όσα σωματεία δεν καταγραφούν προκειμένου να διαπιστωθεί η οντότητα τους.
Θα τεθεί σε εφαρμογή στο site της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (www.gga.gr) η πλατφόρμα προεγγραφής των αθλητικών σωματείων για τη δημιουργία του «Μητρώου Αθλητικών Φορέων». Με τον μοναδικό κωδικό της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης κάθε σωματείου, ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα καλείται να συμπληρώσει σειρά στοιχείων στην πλατφόρμα προεγγραφής. Να δηλώνει, μεταξύ άλλων:

  • το Καταστατικό
  • τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
  • τον κατάλογο των μελών του σωματείου
  • τα οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμός – απολογισμός)
  • φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
  • το σύνολο των ενεργών αθλητών
  • τις συμβάσεις με τους προπονητές
  • τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί και τα κόστη τους
  • τυχόν δικαστικές εκκρεμότητες.
Υποστήριξη: SilkTech